Introductie

Net zoals muziek de kunst van de melodie en fotografie de kunst van het licht is,  is kalligrafie de kunst van het mooi bij elkaar brengen van penseelstreken. Naast muziek, schilderkunst en het damspel behoort  kalligrafie tot de beroemde ‘ vier voorname activiteiten’ in China. De Chinese kalligrafie is de kunst van het schrijven en in het verre Oosten verwacht men van oudsher van een beschaafd mens dat hij zich deze kunst eigen gemaakt heeft.

Geschiedenis          

Jiaguwen

De oorsprong van de Chinese letterkunde stamt waarschijnlijk uit de veertiende eeuw v.Chr., zo’n 3400 jaren geleden. De eerste echte “karakters” werden gevonden op orakelbeenderen die gebruikt werden tijdens de Shang en de Zhou dynastie. Het schrift dat ze gebruikten heet, Jiagu wen. Nevenstaand treft u een afbeelding aan van een orakel op zo’n orakelbeen.

Men begon aan het begin van de 20e eeuw met het bestuderen van de symbolen op de orakelbeenderen, maar honderden van de 4500 symbolen zijn nog steeds niet ontcijferd.

Jinwen

De volgende stap in de evolutie van de Chinese karakters zijn de symbolen gegraveerd in de bronzen kelken vanaf de Zhou dynastie (negende eeuw v.Chr.), deze tekens staan bekend als Jin wen. Het Jin wen schrift werd gebruikt gedurende ongeveer 1200 jaar. Dit was een belangrijke periode voor de ontwikkeling van het Chinese schrift.

Dazhuan

Vanaf de zesde eeuw v.Chr. begon men met penseel en inkt te schrijven, eerst op hout waarna bamboe en zijde volgden. Zijde werd ook nog gebruikt nadat houten tabletten vervangen werden. De behoefte aan een vastgelegd schrift bracht vele verschillende stijlen voort die elkaar eeuw na eeuw vervingen. Het eerste penseel schrift was Dazhuan oftewel ‘Groot zegel stijl’, gebruikt vanaf de achtste eeuw.  

Xiaozhuan

Tegen het einde van de Dazhuan dynastie werden er oorlogen gevoerd tussen de verschillende keizerrijken in China. Na de oorlogen die plaatsvonden ontstond er 1 groot China met 1 keizer op de troon Qinshihuang. In die tijd werd de Xiaozhuan oftewel klein zegel stijl bedacht door de Minister van de eerste Chinese keizer. De invoering van de Xiaozhuan stijl was een historische moment, dit was namelijk het eerste officieel Chinese schrift dat voor het nieuwe China gold. Vanaf die tijd werden belangrijke gegevens schriftelijk vastgelegd en ontstond er correspondentie via schrift.

Lishu

De Xiaozhuan stijl werd hierna vervangen door Lishu ook wel Administratieve stijl genoemd. Dit is een veel eenvoudiger en duidelijker schrift. Dit schrift lijkt al veel meer op de moderne Chinese tekens. Langwerpige vormen werden verkort tot vierkanten en ronde vormen werden vervangen voor rechte hoeken.

Deze trend van vereenvoudiging zette zich vervolgens verder voort en zo ontstond de Kaishu oftewel Exemplaar stijl, ook wel blokstijl genoemd. Deze stijl begon rond de eerste eeuw n.Chr. in de Han dynastie.

Caoshu

De ontwikkeling van het schrift tijdens de Han dynastie ging verder en zo werd de Caoshu oftewel Cursief stijl ontwikkeld. Dit is een snel schrijfbaar maar ook slordig schrift. Deze stijl is vergelijkbaar met het steno dat wij kennen.

Xingshu

Waar de Kaishu stijl teveel tijd vraagt om het te schrijven en de Caoshu stijl bijna voor niemand te lezen is heeft men een schrift uitgevonden wat er precies tussen valt: De Xingshu stijl. Deze laat zich n.l. makkelijk schrijven en is duidelijk te lezen, daarom is deze stijl populair en word heden ten dage veel gebruikt.