Geschiedenis

De oorsprong van de Chinese letterkunde stamt waarschijnlijk af rond de veertiende eeuw v.Chr., zo’n 3400 jaren geleden. De eerste echte”karakters” werden gevonden op orakelbeenderen die gebruikt werden tijdens de Shang en de Zhou dynastie. Het schrift dat ze gebruikten heet, Jiagu wen. Onderaan treft u een afbeelding aan van een  orakel op een orakelbeen. Zie foto 1.

Men begon aan het begin van de 20e eeuw met het bestuderen van de symbolen op de orakelbeenderen, maar honderden van de 4500 zijn nog steeds niet ontcijferd.

De volgende stap in de evolutie van de Chinese karakters zijn de symbolen gegraveerd in de bronzen kelken vanaf de Zhou dynastie (negende eeuw v.Chr.), deze tekens staan bekend als Jin wen. Het Jin wen schrift werd gebruikt voor ongeveer 1200 jaar gebruikt, het is belangrijke periode voor de ontwikkeling van het Chinese schrift. Zie foto 2.

Vanaf de vijfde a zesde eeuw v.Chr. begon men met penseel en inkt te schrijven, eerst op hout waarna bamboe en zijde volgden. Zijde werd ook nog gebruikt nadat houten tabletten vervangen werden. De behoefte aan een vastgelegd schrift bracht vele verschillende stijlen voort die elkaar eeuw na eeuw vervingen. Het eerste penseel schrift was Dazhuan oftewel ‘Groot zegel stijl’, gebruikt vanaf de achtste eeuw.  Zie foto 3.

Tegen het einde van de Dazhuan dynastie werden er oorlogen gevoerd tussen de verschillende keizerrijken in China. Na de oorlogen die plaatsvonden ontstond er 1 groot China met 1 keizer op de troon Qinshihuang. In die tijd werd de Xiaozhuan oftewel klein zegel stijl bedacht door de Eerste Minister van de eerste Chinese keizer. De invoering van de Xiaozhuan stijl was een historische moment, dit was namelijk het eerste officieel Chinese schrift dat voor het nieuwe China gold. Vanaf die tijd werden belangrijke gegevens schriftelijk vastgelegd en ontstond er correspondentie via schrift. Zie foto 4.

De Xiaozhuan stijl werd vervangen door Lishu ook wel Administratieve stijl genoemd. Dit is een veel eenvoudiger en duidelijker schrift. Dit schrift lijkt al veel mer op de moderne Chinese tekens. Langwerpige vorm werden verkort tot vierkanten en ronde vormen werden vervangen voor rechte hoeken. Zie foto 5.

Deze trend van vereenvoudiging zet zich voort en zo ontstond de Kaishu oftewel Exemplaar stijl. Deze stijl begon rond de eerste eeuw n.Chr. in de Han dynastie. Zie foto 6.

Caoshu oftewel Cursief stijl werd ook in de Han dynastie bedacht. Deze stijl is vergelijkbaar met het steno dat wij kennen. Zie foto 7.

Xingshu is een stijl tussen de Kaishu en de Caoshu stijl in. Waar de Kaishu stijl teveel tijd vraagt om het te schrijven en de Caoshu stijl bijna voor niemand te lezen is heeft men een schrift uitgevonden wat er precies tussen valt. De Xingshu stijl laat zich n.l. makkelijk schrijven en is duidelijk te lezen, daarom is deze stijl populair en word veel gebruikt. Zie foto 8.